vatlieuxaylomientrung.com

LÒ NẤU KIM LOẠI

LÒ NẤU KIM LOẠI
Hotline: 0987 104 446

LÒ NẤU KIM LOẠI

Mô tả chi tiết

 Lò nấu kim loại 

Chuyên dùng nấu nhôm, đông, kẻm, chì....

Lò điện trở thân thiên với môi trường, lò gọn dể di chuyển. 

Sản phẩm liên quan