vatlieuxaylomientrung.com

GẠCH SA MỐT

GẠCH SA MỐT
Hotline: 0987 104 446

GẠCH SA MỐT

Là loại gạch chịu lửa với kích thước tiêu chuẩn H1, H2, .... được sản xuất hàng loạt. Sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong thi công các loại lò, xe goong,....

BẢNG  TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT GẠCH SAMỐT

Sản phẩm liên quan