VẬT LIỆU CHỊU LỬA CHỊU NHIỆT

ỐNG SỨ CHỊU NHIỆT

BÔNG CÁCH ÂM CÁCH NHIỆT

thông tin liên hệ
Ms Phượng
Nhân viên kinh doanh
0936087094 - 0975599330

Ông Trần Thành Tấn
Giám Đốc
0987 104 446 - 0906 578 909

Ống sứ chịu nhiệt

Ống sứ chịu nhiệt 2,2mm
Ống sứ chịu nhiệt 2,2mm
Đấu nối ông sứ chịu nhiệt 100mm
Đấu nối ông sứ chịu nhiệt 100mm
Co chịu nhiệt
Co chịu nhiệt
Sứ dị hình chịu nhiệt
Sứ dị hình chịu nhiệt